Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Lapsen oikeus tukeen ei saisi koskaan olla onnen varassa

18.8.2022

Lapsen oikeus tukeen ei saisi koskaan olla onnen varassa. Se ei saa myöskään rakentua sattumanvaraisesti eikä olla riippuvainen siitä, millaiset tai miten aktiiviset vanhemmat lapsella on. Jokaisella lapsella on oikeus tukeen riippumatta siitä, millaisia he ovat.

Tämä edellyttää varhaiskasvatuksen moniammatillisen ja laajemman monialaisen verkoston saumatonta yhteistyötä lapsen ja perheen parhaaksi. Kaiken keskiössä on ammattilainen, joka näkee lapsen ainutkertaisuuden, uskoo häneen ja auttaa lasta saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Pienet tuetut askeleet — Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt -kirja julkaistaan nyt samaan aikaan kun varhaiskasvatuslain uudistus on tullut voimaan. Uudistuvan varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus saada tukea välittömästi tuen tarpeen ilmettyä yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena.

Pienet tuetut askeleet -kirjassa luodaan katsaus varhaiskasvatuksessa annettavan lapsen tuen erilaisiin osa-alueisiin, prosesseihin ja sitä kehystävään normiohjaukseen. Kirjassa on pyritty avaamaan lapsen tuen prosessin eri ulottuvuuksia yhtäältä laajemmassa kehyksessä lainsäädännön, teorian ja hallinnon näkökulmasta sekä toisaalta lapsen arjen, vuorovaikutuksen ja pedagogiikan tasolta. Kaikki nämä yhdessä muodostavat vaikuttavan ja lapsen tarpeisiin vastaavan tuen.

Kirjassa on paikannettu myös tuen rakenteiden ja käytänteiden jatkokehittämisen keskeisiä kohteita. Näitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden ja erityisopetuksen tarkempi määrittely, monialaisen yhteistyön verkostot ja käytännöt sekä tuen vaikuttavuuden arvioinnin prosessit. Keskeisimpiä kehittämistä edellyttäviä asioita ovat tuen edellyttämä jaettu vastuunotto ja tuen edellyttämän osaamisen vahvistaminen kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien osalta.

Tuki on ennen kaikkea lapsen oikeus ja lapsi tuen keskushenkilö. Näennäisestä itsestäänselvyydestä huolimatta lapsen näkökulman korostaminen yhä vahvemmin on jatkossa välttämätöntä tuen järjestämisen ja toteuttamisen pohjana. Tuen tulee olla vaikuttavaa nimenomaan lapsen näkökulmasta ja saada aikaan hyviä asioita lapselle, eikä näyttäytyä esimerkiksi pelkästään helpompana ryhmän hallintana tai sujuvampana arkena ammattilaisille.

Lapsinäkökulman keskeisyys tuessa liittyy keskeisellä tavalla myös lapsen osallisuuteen ja mahdollisuuksiin tulla kuulluksi omana ainutlaatuisena itsenään, omilla mahdollisesti hyvin ainutlaatuisilla tavoillaan. Kyse ei saa olla siitä, pystyykö lapsi, vaan siitä, mahdollistavatko ammattilaiset ja rakenteet.

Lähde: Noora Heiskanen — Marja Syrjämäki (toim.)
Pienet tuetut askeleet
Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännötTilaa työyhteisöllenne kirjan aihetta tukeva videokoulutus!
Tutustu tästä kirjan toimittajien Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki -videotallennekokonaisuuteen.

Artikkelin avainsanat:

varhaiskasvatuksen tuki, erityisvarhaiskasvatus

Arkisto:

2024

2023

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Joulukuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.