Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun suosituimmat TOP 10


PÄIVITETTY 6.6.2023

1. Ihmisen psykologinen kehitys

Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita vauvaiästä vanhuuteen. Uudistetussa painoksessa on otettu huomioon uusimmat kehityspsykologiset tutkimustulokset. Teokseen on lisätty erityisesti emootioiden, sosiaalisen kehityksen ja neuropsykologisten tutkimusten antia. Kirjan kirjoittajat ovat alansa kokeneita tutkijoita, jotka ovat saaneet mukaansa uudistetun painoksen tuottamiseen myös nuoremman tutkijapolven edustajia.

Tilaa tästä


2. Huomaa hyvä! Vahvuuskalenteri 2023-2024

Huomaa hyvä! -kalenteri innostaa luonteenvahvuuksien harjoitteluun ja positiiviseen palautteenantoon. Se auttaa sinua suunnittelemaan työtäsi ja dokumentoimaan monenlaista edistymistä. Kalenterin rakenne kuljettaa vahvuuksien viitoittamalla tiellä ja kutsuu kasvattamaan hyvää.

Tilaa tästä


3. Varhaiskasvatuksen opettajan kalenteri 2023-2024

Kirja sisältää selkeän kalenteriosion heinäkuusta seuraavan vuoden elokuuhun, monipuolisia suunnittelusivuja sekä ajankohtaisia artikkeleja. Kalenteri on suunniteltu vahvistamaan varhaiskasvatuksen opettajan työn suunnittelua ja toteutusta sekä oman toiminnan arviointia ja kehittämistä. Sitä on helppo hyödyntää läpi vuoden. Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton kanssa.


Tilaa tästä

4. Tiimin voima varhaiskasvatuksessa

Toimiva tiimityö on laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi — kun tiimi ja sen jäsenet voivat hyvin, positiivinen vaikutus heijastuu myös lapsiin. Tämän kirjan tarkoituksena on houkutella varhaiskasvatuksen ammattilaisia pohtimaan toimivan tiimityön merkityksellisyyttä. Kirjassa pysähdytään tarkastelemaan hyvinvoivan ja laadukkaaseen pedagogiikkaan yhdessä tähtäävän tiimin toimintaa ennen kaikkea vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Tilaa tästä


5. Lastenhoitajan kalenteri 2023-2024

Tämä kalenteri auttaa sinua suunnittelemaan ja kehittämään työtäsi. Teos sisältää viikkokalenterin heinäkuusta seuraavan vuoden elokuuhun, vuosisuunnitelmasivuja sekä ajankohtaisia artikkeleja. Artikkeleissa käsitellään muun muassa elämyksellistä tunnekasvatusta ja lasten neuropsykiatrisia haasteita sekä annetaan vinkkejä vanhemmuuden tukemiseen. Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n kanssa


Tilaa tästä

6. Pienet tuetut askeleet

Tässä teoksessa tarkastellaan tutkimusperustaisesti ja käytännönläheisesti tuen uudistuvia käytäntöjä. Kirjoittajat paneutuvat niin säädösperustaan, tuen suunnittelun ja päätöksenteon prosesseihin kuin tuen konkreettiseen toteuttamiseen lapsen arjessa. Kirjassa käsitellään myös muita lapselle tarjottavan tuen keskeisiä rakennuspalikoita, kuten yhteistyön kysymyksiä, tuen ja inkluusion johtamista ja yhteisen vastuunoton merkitystä.

Tilaa tästä


7. Untuvikot

Pienten lasten pedagogiikka on arvokas osa varhaiskasvatusta, vaikka sen merkitystä joutuu perustelemaan toistuvasti. Laadukas pedagogiikka perustuu ennen kaikkea lämpimään vuorovaikutukseen, jossa kukin lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kirja tukee alle 3-vuotiaiden lasten kanssa työskenteleviä varhaiskasvatuksen ammattilaisia tärkeässä tehtävässään. Se täydentää käytännönläheisten esimerkkien avulla varhaiskasvatuksen ammattilaisten jo olemassa olevaa tietoa sekä herättelee tarkastelemaan pedagogisia ratkaisuja uusista näkökulmista.

Tilaa tästä

8. Miu ja tunteikas päivä

Supersuosittu Fanni-sarja on täydentynyt pahvikirjoilla! Miu ja tunteikas päivä on herttainen tunnetaitokirja 0—3-vuotiaille. Kirjassa opetellaan tunteiden tunnistamista ja erilaisten tunnereaktioiden ymmärtämistä.

Tilaa tästä


9. Aistitiedon käsittelyn vaikeudet

Tämä teos antaa tietoa aistitiedon käsittelystä ja siihen liittyvistä vaikeuksista. Kirjassa käsitellään vaikeuksien tunnistamista, vaikutusta toimintakykyyn eri ikävaiheissa, arviointia ja kokonaisvaltaista kuntoutusta. Mukana on runsaasti hyviä käytänteitä, joiden avulla voi tukea toimintakykyä niin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa kuin työelämässä. Ilmestyy 25.9.


Tilaa tästä

10. Hyvä pedagoginen kirjaaminen

Mitä hyvä pedagoginen kirjaaminen on? Millaiset kirjaamiskäytänteet toimivat oppijan tukena ja äänenä? Miten dokumentointi voi puolestaan auttaa kasvatus- ja opetustyön ammattilaista? Kirja kokoaa sekä tutkimustietoa että käytännön esimerkkejä hyvästä pedagogisesta kirjoittamisesta ja dokumentoinnista. Kirja on suunnattu varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella työskenteleville opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä vanhemmille. Ilmestyy 14.8.

Tilaa tästä

TILAA SUOSITUIMPIA ALLA:

JÄRJESTÄ: UUSIMMATNIMIHINTA

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.