Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.


Tilaa KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen kouluttamaan työpaikallenne!


"Kouluttaja loistava, helppo kuunnella. Hyvät esimerkit, esittää mielenkiintoisesti asian"
"Liisa on kouluttajana upean mukaansatempaava, innostava ja "herättelevä". Mielenkiinto pysyi yllä koko koulutuksen."
"Kouluttaja aivan loistava oman alansa asiantuntija"


KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen on innostava ja motivoiva kouluttaja, joka on työskennellyt opetustehtävissä esi- ja alakouluissa. Hänen lämmin ja vuorovaikutteinen koulutustyylinsä on ihastuttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä ympäri Suomen.

Liisan väitöstutkimus käsitteli varhaiskasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa. Häneltä on myös ilmestyneet kirjat Haastavat kasvatustilanteet, Vasun käyttöopas ja Tiimin voima varhaiskasvatuksessa sekä yhdessä Piia Roosin kanssa kirjoitetut Untuvikot - Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka ja Iloa ja oivalluksia!.


Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutus


"Suosittelen ehdottomasti! Sain runsaasti ajatuksia ja ideoita viemiseksi työpaikalleni. Varsinkin käytännön tilanteet valottivat ajatuksia. Huomasin tehneeni usein oikein ja sain vahvistusta työhöni."
Teija Holopainen, lastenhoitaja, Raasepori

"Todella hyvä! Konkreettiset esimerkit, arjen tieto kouluttajalla oli loistavaa. Antoi paljon eväitä/työkaluja arkeen :) Kaikkien aikojen paras koulutus!"
Jaana Aalto, lastenhoitaja, Turku

"On hienoa kuunnella kouluttajaa, joka tietää mistä puhuu. Arvostan tutkimustaustaista koulutusta. Omien kokemuksien esille tuominen tuo lisää uloittuvuuksia luentoon."
Heli Hakamäki, erityislastentarhanopettaja, Hyvinkää

Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutus on saanut osallistujilta innostuneen vastaanoton. Tilaa nyt koulutus työpaikallenne!

Varhaiskasvatuksessa voi olla 15 päivän aikana jopa 186 haastavaa kasvatustilannetta. Mitä teet, kun lapsi käyttäytyy uhmakkaasti tai tulistuu? Kuinka huomioit ylivilkkaat tai voimakkaasti vetäytyvät lapset ryhmissä?

Koulutuksessa Liisa tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin kasvatustilanteisiin voidaan tarttua päiväkodin arjessa. Lapsen yksilöllinen ja lämmin tukeminen ei suinkaan ole pois muilta lapsilta eikä lisää aikuisen työtaakkaa. Päinvastoin tilanteet ratkeavat helpommin ja nopeammin, kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee tätä ja osoittaa antavansa tukea.

Koulutuksen teoreettisessa pohjassa käsitellään lasten sosiaalis-emotionaalista kehitystä ja sen tukemista sekä kasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa lapsiryhmissä. Koulutusta elävöittävät runsaat käytännönläheiset esimerkit, joiden avulla lapsiryhmän arki tulee luonnolliseksi osaksi koulutusta. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat runsaasti arkeen sovellettavia työkaluja, jotka vähentävät työn kuormittavuutta.Koulutuksesta on saatavilla myös videokoulutuskokonaisuus, joka koostuu viidestä noin tunnin kestoisesta videosta:
1. Lapsen sosiaalis-emotionaaliset taidot (taitojen kehittyminen vuorovaikutuksessa)
2. Odotukset kohtuullisiksi (haastavaksi koettu käyttäytyminen kuten aggressiivinen, levoton ja vetäytynyt käyttäytyminen, sekä haastavien kasvatustilanteiden ennaltaehkäiseminen)
3. Lämmin vuorovaikutustapa (lapsen lämmin kohtaaminen haastavissa tilanteissa)
4. Vuorovaikutustavat (muut vuorovaikutustavat, eli ristiriitainen, tekninen, välttelevä ja etäinen)
5. Pedagoginen toiminta (mm. pienryhmät, ennakointi ja kasvatuskeskustelut)

Koulutus pohjautuu Liisan kirjaan Haastavat kasvatustilanteet - Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja.

Tunnekasvatuskoulutus


Vaikka monissa päiväkodeissa ja kouluissa tunnekasvatusta pidetään tärkeänä arvona, sen toteuttaminen käytännössä saattaa olla tavoitteetonta. Tunnekasvatuksen toteuttaminen osana arkea on kuitenkin helppoa ja ehdottoman hedelmällistä! Tunnekasvatuksen ottaminen osaksi päivittäistä elämää ei edellytä sitoutumista tiukkaan opetussuunnitelmaan tai ennalta sovittuihin tuokioihin. Tunnekasvatusta voi toteuttaa sujuvasti osana päiväkodin tai koulun muuta arkea.

Tunnekasvatuskoulutuksessa saat runsaan tietopaketin lapsen sosiaalis­-emotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta konkreettisten, kokemuksellisten harjoitusten avulla. Käsitteellä sosiaalis-emotionaaliset taidot viitataan joukkoon erilaisia taitoja, joita lapsi tarvitsee säädelläkseen tunne-elämäänsä tilanteeseen sopivalla tavalla ja tullakseen toimeen muiden lasten ja aikuisten kanssa.

Koulutuksen kesto tilaajan toiveen mukaisesti 2-6 h. Koulutus sopii varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen.

Muita Liisan tunnetaitoaiheisia koulutuksia:


• Tunnetaitoinen aikuinen varhaiskasvatuksessa
Koulutuksessa syvennytään aikuisen omiin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Kun aikuinen oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, hänen on helpompi tulla tietoiseksi myös vielä kehittämistä kaipaavista osa-alueistaan. Omien tunnetaitojen äärelle pysähtyminen tukee paitsi lasten hyvinvointia, myös aikuisen omaa hyvinvointia ja sitä kautta työssä jaksamista.

• Tunnetaitoharjoitukset lapsiryhmässä
Koulutuksessa pysähdytään konkreettisten harjoitusten äärelle ja innostutaan yhdessä tunnetaitokasvatuksesta.


Vinkkejä Vasuun -koulutus


Mitä Vasussa mainittu pedagogiikkapainotteisuus käytännössä tarkoittaa? Miten luoda Vasusta pedagoginen työväline varhaiskasvatuksen arkeen?

Liisa Ahoselta ilmestyi elokuussa 2017 teos Vasun käyttöopas, jonka teemoihin liittyen on saatavilla myös koulutusta. Hän tulee mielellään innostamaan ja sparraamaan työyhteisöänne vasun hengessä sekä ideoimaan, millaisilla käytännön keinoilla pääsette vauhtiin vasun toteuttamisessa päivittäisessä työssänne.

Riippuen koulutuksen kestosta, voidaan teemoiksi valita esimerkiksi laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri, kasvatusyhteistyö ja/tai pedagogiikan toteuttaminen. Vasu tulee tutuksi koulutuksessa toteutettavien harjoitusten avulla yksin, yhdessä ja työtiimin kanssa. Suunnitellaan yhdessä sisällöt, jotka tukevat juuri teidän työyhteisönne tarpeita!


Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen -koulutus


"Kouluttaja Liisa Ahonen aivan ihana! Suosittelen tätä koulutusta kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille!"

"Liisa Ahonen on ihana! Hänellä on selkeä ulosanti ja hän on innostunut kertomista asioistaan. Hän välittää ja se välittyy koulutuksista"

"Hyviä ajatuksia herättelevä. Suosittelisin tätä ihan koko työyhteisölle."

"Tämä olisi hyvä kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville."

"Esille tuli asioita, joita on hyvä pohtia omassa työssä. Kouluttaja oli selkeä ja antoi hyviä esimerkkejä arjen tilanteista"


Koulutuksessa tutustutaan toimivan tiimityön perusteisiin varhaiskasvatuksessa. Saat tietoa hyvinvoivaan tiimiin liittyvistä elementeistä. Näitä ovat muun muassa vastuun kantaminen itsestä, eli omasta ammatillisesta kehityksestä ja vuorovaikutustaidoista, tiimin jäsenten vastuiden jakaminen käytännön työssä, toimivat palaverikäytänteet, sekä toimiminen yllättävissä tilanteissa.

Koulutuksessa syvennytään ennen kaikkea tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laatuun, sekä pysähdytään haastaviksi koettujen tilanteiden äärelle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tiimin sisäiset ristiriitatilanteet tai hankalilta tuntuvien asioiden puheeksi ottaminen. Saat myös konkreettisia vinkkejä tiimityön arviointiin ja kehittämiseen.

Kysy tarjousta Liisan vuonna 2023 kirjoittamasta Tiimin voima varhaiskasvatuksessa -kirjasta koulutuksen yhteydessä.
Liisa Ahosen ja Piia Roosin Untuvikot - alle 3-vuotiaiden pedagogiikka -koulutus


"Sain paljon työkaluja työhöni sekä lasten Vasuihin."

"Mielestäni koulutus oli aivan huippu. Tämä pitäisi saada kaikille vakassa alle 3-vuotiaiden kanssa työskenteleville kuultavaksi. Kouluttajat olivat suunnitelleet illan hyvin ja heidän vuorottelunsa puheessa toi koulutukseen mukavaa vaihtelua. Erittäin hyvää yhteistyötä!
Koulutuksen aikana kerrotut esimerkit olivat käytännönläheisiä, kuten koko koulutus. Ihanaa, että ei menty sillä kapula-kielellä vaan asiasta puhuttiin "arki-kielellä" ja käytännönläheisesti. Suuret kiitokset tästä! <3"

"Koulutus oli innostava ja saimme ihmeen paljon hyviä vinkkejä ja olemme ottaneet osan jo käyttöönkin. Kouluttajat olivat myös hyviä. Mukava oli kuunnella koko koulutuksen ajan. Ehdottomasti suosittelisin myös muille."

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on yksi suurimpia muutoksia, joita pieni taapero elämässään kohtaa. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen tämä uutena avautuva maailma pienen lapsen kannalta on.

Pienten lasten pedagogiikka on arvokas osa varhaiskasvatusta, vaikka sen merkitystä joutuu perustelemaan toistuvasti. Laadukas pedagogiikka perustuu ennen kaikkea lämpimään vuorovaikutukseen, jossa kukin lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kaikkein pienimmätkin lapset hyötyvät pedagogiikasta, joka on mukana niin leikin pyörteissä, vaipanvaihtohetkissä kuin päiväunille siirryttäessä.

Käytännönläheinen koulutus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Miksi alle 3-vuotiaat lapset hyötyvät laadukkaasta pedagogiikasta?
• Miten rakentaa lasta kannatteleva siirtymä varhaiskasvatukseen yhdessä perheen kanssa?
• Millaista on laadukas ohjattu toiminta ja oppiminen taaperoiden ryhmässä?
• Miten tukea taaperoiden leikkiä?
• Miten tarjota kaikille ryhmän lapsille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja tasapainoiseen arkeen?
• Millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota ruokailussa, ulkoilussa ja päivälevolla?

Koulutuksessa haastetaan osallistujat arvioimaan omia toimintatapojaan ja löytämään keinoja niiden uudistamiseen. Koulutuksissa hyödynnetään vuorovaikutteista ja toiminnallista otetta, jonka avulla käsiteltävät asiat viedään konkreettisesti käytännön tasolle. Runsaat ja monipuoliset käytännön esimerkit auttavat osallistujia löytämään intoa oman työn kehittämiseen, sekä uusien toimintatapojen soveltamiseen osana omaa työtä.

Koulutuksesta on saatavilla myös videokoulutuskokonaisuus, joka koostuu kahdesta 1,5 h kestoisesta videosta.

Kouluttajina toimivat KT Liisa Ahonen ja KT Piia Roos, jotka ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Untuvikot - Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka. Voit kysyä tarjousta kirjasta koulutuksen yhteydessä.


Haluatko tilata koulutuksen työyhteisöllenne? Pyydä tarjous!


Kerro koulutustarpeestanne, toivotusta kestosta, arvioimasi osallistujamäärä sekä paikkakunta, niin suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus. Koulutukset ovat saatavilla myös webinaaritoteutuksena, jos teillä on käytössä jokin webinaarialusta.

Liisan koulutuskalenteri täyttyy vinhaa vauhtia, eli koulutus kannattaa varata hyvissä ajoin!


Ota yhteyttä:

Mari Puttonen
Koulutuskoordinaattori
mari.puttonen(at)varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.